01.10.2016
Zaključak Predsedništva i Skupštine Udruženja Urologa Srbije
Na sastanku Predsedništva i Skupštine Udruženja Urologa Srbije, koje je održano 01. Oktobra 2016. u Beogradu, razmatrano je saopštenje i predlog Srpskog Urološkog Društva.

Inicijativa Srpskog Urološkog Društva, koja je prosleđena Udruženju Urologa Srbije, sastoji se od predloga da se zbog potreba jedinstvenog strukovnog udruženja, Srpsko Urološko Društvo pripoji Udruženju Urologa Srbije.

Značaj jedinstvenog udruženja urologa se ogleda u homogenom stručnom i naučnom delovanju, lakšoj i kvalitetnijoj organizaciji domaćih i internacionalnih stručno-naučnih skupova i naravno kvalitetnije organizacije stručnog i naučnog rada urologa Srbije i unapređenja struke. Taj značaj je jednoglasno naglašen I podržan u diskusiji.

Sa druge strane, međunarodna saradnja, pogotovo sa Evropskim Udruženjem Urologa, kao i sa drugim nacionalnim udruženjima, omogućava aktivniju ulogu udruženja i lakše prepoznavanje stručnog i naučnog interesa urologa Republike Srbije.

Članovi Skupštine Udruženja Urologa Srbije sa zadovoljstvom prihvataju predlog Srpskog Urološkog Društva o pripajanju istog Udruženju Urologa Srbije, i podržavaju incijativu da Prof Dr Aleksandar Vuksanović bude predsednik, a Prof Dr Zoran Džamić potpredsednik Uduženja Urologa Srbije.
12-13 April, 2019
Srbija, Beograd
24. Kongres Udruženja Urologa Srbije
16. novembar 2018.
Beograd, hotel FALKENSTEINER
Stručni sastanak,TRETMAN URO-ONKOLOŠKOG PACIJENTA
20-21. oktobar 2018
Beograd, Ušće tower
URO Forum 2018