November 29-30, 2019
Belgrade, Serbia
The Third Regional Education Meeting on Supportive Care
13. septembar 2019
Beograd, Hotel Moskva
Sastanak - Savremene dijagnostičke i terapijske smernice za tretman infekcija urinarnog trakta