11-12 jun 2021
Fruška Gora
Uro-onkološki sastanak
17. jun 2021
Beograd, Hotel Hilton
Sastanak - Nove smernice u pristupu nekim infekcijama UROGENITALNOG TRAKTA
17-18. septembar 2021
Beograd
25. Kongres Udruženja Urologa Srbije