Predsedništvo UUS
Predsednik
Doc. dr Ivan Vuković
Potpredsednici
Prof. dr Saša Vojinov
Prof. dr Vladimit Bančević
dr Radovan Zarić
Blagajnik
Ass. dr Uroš Babić
Sekretari
Doc. dr Predrag Nikić
Prof. dr Otaš Durutović
Doc. dr Aleksandar Janičić
Ass. dr Uroš Babić
Upravni odbor
Predsednik
Prof. dr Dejan Dragičević
Članovi
Prof. dr Ivan Levakov
Ass. dr Slaviša Savić
dr Goran Obradović
dr Danko Nikolić
Nadzorni odbor
Predsednik
Prof. dr Đorđe Nale
Članovi
dr Slađana Kovačević
dr Borko Njegovan
Etički odbor
Predsednik
Doc. dr Tomislav Pejčić
Članovi
Ass. dr Veljko Šantrić
dr Milutin Peruničić
dr Vladica Slavić
dr Svetlana Sekulić
Stručni odbor
Kopredsednici
Prof. dr Nebojša Bojanić
Prof. dr Miodrag Aćimović
Članovi
Svi načelnici uroloških Klinika i odeljenja u Srbiji
8-10. decembar 2023
Etno Selo Stanišići, Dvorovi, Republika Srpska
Sastanak - Urgentna stanja u urologiji