25.05.2013 08:00-14:30h
Beograd, Poliklinika Uromedika
Analiza spermograma – praktično izvođenje i klinički značaj
  PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA KURSU KONTINUIRANE EDUKACIJE


Poštovane koleginice-kolege,

 

 

Obaveštavamo vas da je Udruženja urologa Srbije donelo odluku o održavanju edukativnog seminara sa temom

 

ANALIZA SPERMOGRAMA  – PRAKTIČNO IZVOĐENJE I KLINIČKI ZNAČAJ

 

Predviđeno je da kurs traje tri dana: četvrtak 23.05.2013, petak 24.05.2013. i subota 25.05.2013 od 08.00 do 14.30 časova u prostorijama poliklinike Uromedika, Kneza Miloša 79, Beograd.

 

Kordinatori kursa: Prof. Dr Sava Mićić i Prim. dr sci. Nataša Lalić

Profil slušalaca: biohemičari, lekari, zdravstveni tehničari

Predviđeni broj učesnika je 5 - 10. Prijave se primaju do 17. maja 2013. godine.

 

Cilj kursa: Upoznavanje sa  morfološkim i fiziološkim karakteristikama spermatogeneze i uticajem hormona na funkciju testisa. Upoznavanje sa primenom standardnih procedura (preporuke SZO iz 2010.) i kontrolom kvaliteta u

izradi analize spermograma koja se odnosi na određivanje broja pokretljivosti i morfologije spermatozoida. Upoznavanje sa kliničkom primenom i značajem analize sopermograma.

Metode rada: 9 predavanja i 6 radionica

Materijal: štampana predavanja

Provera stečenih znanja: ulazni i završni test znanja

 

Kotizaciju za učešće u iznosu od 50.000,00 dinara, treba uplatiti na tekući račun Udruženja urologa Srbije: 160-275012-26, banka Intesa bez poziva na broj.

 

Na osnovu odluke Zdravstvenog saveta Srbije broj: A-1-37/13, od 15.01.2013. godine seminar je akreditovan kao kurs I kategorije koji za učesnike nosi 6 (šest) i za predavače 12 (dvanaest) bodova.

 

Organizator je Udruženje urologa Srbije koji vodi evidenciju i izdaje sertifikat o učešću. Kotizacija uključuje učešće na seminaru, štampani materijal sa kursa i sertifikat o učešću na kursu. U toku održavanja kursa učesnicima će biti obezbeđen obrok.

 

Prijavljivanje se može izvršiti isključivo popunjavanjem prijave i slanjem iste faksom na tel/faks broj 011/361 57 16, 011/361 57 17 ili mailom na adresu: urologicclinic@eunet.rs, natasalalic@hotmail.com

Kontakt osoba Milena Vidojević,  mob. tel. 064 343 78 70.

Uz srdačne pozdrave,

 

ORGANIZATORI KURSA


ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ (сатница, теме и предавачи)

Сатница

Тема

Метод обуке*

Предавач

 

Први дан

 

 

8.00–8.30

Регистрација учесника и подела материјала

 

 

8.30-9.00

Улазни тест знања

 

 

9.00-9.45

1.Oснови процеса сперматогенезе

предавање

Сава Мићић

9.45-10.30

2. Утицај хормона на развој процеса сперматогенезе

предавање

Ђуро Мацут

10.30-11.15

3. Функција репродуктивних органа мушкарца

предавање

Небојша Бојанић

11.15-12.00

Пауза

 

 

12.00-13.00

Припрема узорка и увод у квалитативно испитивање спермограма

практичне вежбе

Биљана Глишић

13.00-15.00

Припрема и испитивање нативног препарата. Одређивање броја  сперм.

практичне вежбе

Наташа Лалић

 

Други дан

 

 

8.00-8.45

1.Узроци инфертилитета мушкараца

предавање

Небојша Бојанић

8.45-9.30

2.Утицај фактора сполјне средине на фертилитет мушкараца

предавање

Ђуро Мацут

9.30-11.30

Практичне вежбе: покретљивост сперматозоида

практичне вежбе

Биљана Глишић

11.30-12.00

Пауза

 

 

12.00 -12.30

Процена функционалне способности сперматозоида

предавање

Наташа Лалић

12.30-14.00

Практичне вежбе:одређивање виталности

Практичне вежбе

Наташа Лалић

13.30-14.30

Практичне вежбе: одређивање HOS теста

Практичне вежбе

Биљана Глишић

 

 

Трећи дан

 

 

8.00-8.30

1. Клинички значај анализе спермограма

предавање

Сава Мићић

8.30-9.00

2.Узроци грешака у анализи спермограма

предавање

Наташа Лалић

9.00-9.30

Евалуација морфологије сперматозоида

предавање

Наташа Лалић

11.00-11.30

Пауза

 

 

11.30-12.00

Завршни тест теоретског знања

 

 

12.00-14.30

Завршни тест практичног знања: самостални рад на три узорка

 

 

 29.11 - 01.012.2024
Vrnjačka Banja, Hotel Vrnjačke terme
Stručni skup
24-27.10.2024
Šibenik, Hrvatska
URO-ONKO FORUM
27-29.09.2024.
Kotor, Crna Gora
8. ADRIATIK UROLOŠKI FORUM
20-22.06.2024
Budimpešta, Mađarska
EAU UROonco
31.05 - 01.06.2024
Pančevo, Hotel Tamiš
Simpozijum UROonko FOKUS

UROonko FOKUS

UroOnco 2024

Sastanak

URO- ONKO FORUM

Stručni skup