20-21 oktobar 2006.
Solun, Grčka
II Sastanak Urologa Jugoistočne Evrope

Na putu do Soluna

dr P.Nikić, posle izlaganja

dr T.Pejčić, pored postera

dr N.Pakević, posle izlaganja

dr P.Nikić, u toku izlaganja

dr B.Kajmaković, u toku izlaganja

dr N.Ladjević i Prim.dr J.Filimonović, pored postera

 Doc.dr Z.Džamić, dr B.Kajmaković i Prof.dr C.Tulić, pored postera

u toku predavanja

dr Ivan Vuković, nakon izlaganja

u toku predavanja

u toku predavanja

u toku predavanja

dobitnica nagrade za najbolje postere
(iz Srbije Ass.dr D.Dragičević i dr O.Durutović)

dobitnica nagrade za najbolje postere
(iz Srbije Ass.dr D.Dragičević i dr O.Durutović)

Sa svečane večere

Sa svečane večere

Sa svečane večere

Sa svečane večere

Sa svečane večere

Sa svečane večere

2. jun 2017
Beograd, Srbija
Stručni simpozijum - ANDROPAUZA I ANDROGENI DEFICIT
1-3 jun, 2017
Skoplje, Makedonija
Eastern European Meeting, Skopje 2017
26. maj 2017
Beograd, Svečana sala dekanata
Stručni simpozijum - OBOLJENJA PROSTATE