20-21 oktobar 2006.
Solun, Grčka
II Sastanak Urologa Jugoistočne Evrope

Na putu do Soluna

dr P.Nikić, posle izlaganja

dr T.Pejčić, pored postera

dr N.Pakević, posle izlaganja

dr P.Nikić, u toku izlaganja

dr B.Kajmaković, u toku izlaganja

dr N.Ladjević i Prim.dr J.Filimonović, pored postera

 Doc.dr Z.Džamić, dr B.Kajmaković i Prof.dr C.Tulić, pored postera

u toku predavanja

dr Ivan Vuković, nakon izlaganja

u toku predavanja

u toku predavanja

u toku predavanja

dobitnica nagrade za najbolje postere
(iz Srbije Ass.dr D.Dragičević i dr O.Durutović)

dobitnica nagrade za najbolje postere
(iz Srbije Ass.dr D.Dragičević i dr O.Durutović)

Sa svečane večere

Sa svečane večere

Sa svečane večere

Sa svečane večere

Sa svečane večere

Sa svečane večere

8-10. decembar 2023
Etno Selo Stanišići, Dvorovi, Republika Srpska
Sastanak - Urgentna stanja u urologiji