5-8 april 2006.
Pariz, Francuska
XXI kongres Evropskog udruženja urologa

11-12 jun 2021
Fruška Gora
Uro-onkološki sastanak