5-8 april 2006.
Pariz, Francuska
XXI kongres Evropskog udruženja urologa

30-31. oktobar 2020
Vrdnik
Uro-onkološki sastanak
18-20 septembar 2020
Zlatibor
Simpozijum - Urološki dani