5-8 april 2006.
Pariz, Francuska
XXI kongres Evropskog udruženja urologa

8-10. decembar 2023
Etno Selo Stanišići, Dvorovi, Republika Srpska
Sastanak - Urgentna stanja u urologiji