5-8 april 2006.
Pariz, Francuska
XXI kongres Evropskog udruženja urologa

30. novembar 2017
Beograd, Klinika za urologiju
KURS IZ UROLOŠKE LAPAROSKOPIJE