21-22 April 2011
Beograd
XX Kongres Udruženja urologa Srbije i EAU-ESU Course
  Program - flajer


8-10. decembar 2023
Etno Selo Stanišići, Dvorovi, Republika Srpska
Sastanak - Urgentna stanja u urologiji