21-22 April 2011
Beograd
XX Kongres Udruženja urologa Srbije i EAU-ESU Course
  Program - flajer


30-31. oktobar 2020
Vrdnik
Uro-onkološki sastanak
18-20 septembar 2020
Zlatibor
Simpozijum - Urološki dani