22-24 Jun 2012
Budva, Crna Gora
Sastanak Udruženja Urologa Crne Gore

I  KONGRES UDRUŽENJA UROLOGA CRNE GORE

VII  CRNOGORSKI UROLOŠKI DANI

III  SASTANAK UDRUŽENJA UROLOGA CRNE GORE  i  UDRUŽENJA UROLOGA SRBIJE

 

Budva, 22- 24. Juna 2012. godine

Hotel “Avala”  Budva

 

PETAK, 22. Juna 2012. godine

 

REGISTRACIJA UČESNIKA

Od 10 do 17 sati

ANDROLOGIJA

 

17.00h

 

Predsjedavajući

 

Ivan Vuković, Marko Zupančič, Sotir Stavridis

 

Sava Mićić ( Beograd)

Varikocela učinak na parametre spermograma

Lars Johanson ( Copenhagen)

Semen Analysis or HBA? a. Compare semen analysis against the NBA method.

Nataša Lalić ( Beograd)

Komentar na WHO reviziju parametara spermograma

Jelena Lalic ( Podgorica)

Semen Selection Techniques. – PICSI&SpermSlow & IMSI for selection of sperm&outcome

Goran Marušić ( Novi Sad)

Kako i koliko dugo lečiti muškarca u infertilnom braku?

Bogdan Pajović ( Podgorica)

Rana detekcija varikocele u populaciji od 7 do 26 godina kao način prevencije muškog steriliteta.

 

Pauza 10 min.

 

Emre Akkus ( Istanbul)

Contemporary treatment of Peyronie disease

Djordje Nale ( Beograd)

Rehabilitacija penisa posle radikalne prostatektomije

Vinka Vukotić ( Beograd)

Mesto dijagnosticke biopsije testis u eri TESE.

Dragoljub Perovic ( Podgorica)

TESE  i TESA u IVF tretmanu- nasa iskustva

Maja Šoć ( Podgorica)

Activation of Sperm via their GMSCF Receptors. Presentation of sperm and GMSCF&results from activation of TESE&PR

 

  

 

 

SVEČANO OTVARANJE

Staklena Sala Hotela Avala

21 h

Kongres otvara Ministar Zdravlja u Vladi Republike Crne Gore

Prof. Dr Miodrag Radunović

 

KOKTEL DOBRODOŠLICE

21.30 h

 

 

 

SUBOTA 23. juna 2012. godine

 

UROONKOLOGIJA  I

 

8.30 h

 

Predsjedavajući

 

Vinka Vukotić, Bogdan Pajović, Dejan Djordjević

 

Miodrag Aćimović ( Beograd)

Terapija lokalizovanog karcinoma prostate

Otaš Durutović

Mesto active surveillance u lečenju karcinoma prostate

Boris Pospihalj, Zoran Krstanoski ( Sloven Gradec)

Discrepancies between prostate needle biopsy Gleason gradus, radical prostatectomy Gleason gradus and expected pathological stage: Possible role of prostate needle biopsy technique.

Dragan Djurović ( Podgorica)

TRUS biopsija prostate- naša iskustva

Ivan Ignjatović ( Niš)

Za i protiv screening- a PSA.

Benjamin Kulovac ( Sarajevo)

Radikalna cistektomija

Jablan Stanković ( Niš)

Rane komplikacije radikalnih cistektomija

Nebojša Bojanić ( Beograd)

Parcijalna resekcija testisa (testis sparing surgery, TSS) u lečenju bilateralnih i solitarnih tumora testisa.

Diskusija

Pauza

 

 

 

 

LAPAROSKOPIJA u UROLOGIJI

 

11.00 h

 

Predsjedavajući

 

Cane Tulić, Ljupčo Lekovski, Petar Kavarić

 

Marko Zupančič ( Sloven Gradec)

Laparoscopic radical cystectomy: Adequate lymph node dissection

Ivan Vuković ( Beograd)

Slučajevi i diskusija o laparoskopskim radikalnim prostatektomijama

Dejan Djordjević ( Beograd)

RPP vs. Laparoskopska vs. Robotska radikalna prostatektomija

Vuk Sekulić ( Novi Sad)

Laparoskopska radikalna cistektomija

Sotir Stavridis ( Skopje)

Korelacije otvorene i laparoskopske nefrektomije.

Svetomir Dragićević ( Beograd)

Rezultati laparoskopskih operacija Urološke klinike u Beogradu

Miroslav Djordjević, Vladimir Kojović

Rekonstrukcija uretre: Izazovi i mogućnosti

Diskusija

 

 

Pauza

 

 

OKRUGLI STO- Alkaloid  ( Infekcija u urologiji)

13.30 do 14.15 h

 

Sava Mićić ( Beograd)

Dragoljub Perović ( Podgorica)

 


KARCINOM BUBREGA

 

18. 00 h

 

Predsjedavajući

 

Sava Mićić, Goran Marušić, Dragoljub Perović

 

 

Manuela Schmidinger ( Wien)

 

Cane Tulić ( Beograd)

Small renal cortical tumors- Clinical aspects and outcome

Ljupčo Lekovski ( Skopje)

Savremeni trendovi u hirurgiji bubrežnog karcinoma

Vuk Sekulić ( Novi Sad)

Poštedne operacije kod tumora bubrega (NSS)- naše iskustvo

Alekandar Janičić ( Beograd)

NSS u liječenju tumora bubrega

Jovan Vasiljević ( Beograd)

    Classification of common types and new entities of renal tumors

    Novak Milović ( Beograd)

    Širenje karcinoma nadbubrega u bubreg venskim putem

    Petar Kavarić ( Podgorica)

    Hirurško liječenje velihih tumora bubrega.

    Jovan Ivović ( Bar)

    Operativni pristupi u hirurgiji velikih tumora bubrega

    Diskusija

 

 

 

SVEČANA VEČERA

Restoran Jadran- Budva

Od 20.30 do 22.30 h

Sponzor Svečane večere- Berlin Chemie

 

ALKALOID i BUDVA za Vas

Club Perla

Od 22.30  do 02.30 h

 

 

 

NEDJELJA, 24. juna 2012. godine


11.00 h

 

ZAKLJUČCI SASTANKA I ZATVRANJE KONGRESA

 

                              SASTANAK UDRUŽENJA UROLOGA CRNE GORE                             

ORGANIZACIONI ODBOR

 

 1. Dragoljub Perović – Predsjednik
 2. Petar Kavarić
 3. Dragan. Djurović
 4. Vlado Brajović
 5. Ivan Vuković
 6. Dejan Djordjević

 

 

NAUČNI ODBOR

 

 1. Sava Mićić- Predsjednik
 2. Dragoljub Perović
 3. Cane Tulić
 4. Aleksandar Vuksanović
 5. Marko Zupančić
 6. Ljupčo Lekovski

8-10. decembar 2023
Etno Selo Stanišići, Dvorovi, Republika Srpska
Sastanak - Urgentna stanja u urologiji