20-24 april 2005.
Beograd
XVII Kongres Udruženja urologa Srbije i Udruženja urologa Crne Gore i EAU-ESU kurs

PREDSEDNIK: Prof.dr Sava Mićić

Radno predsedništvo: C.Tulić, G.Marušić, D.Pajović, M.Stojadinović

 Program

8-10. decembar 2023
Etno Selo Stanišići, Dvorovi, Republika Srpska
Sastanak - Urgentna stanja u urologiji