16-19 mart 2005.
Istambul
XX Kongres evropskog udruženja urologa

12-13 April, 2019
Srbija, Beograd
24. Kongres Udruženja Urologa Srbije
16. novembar 2018.
Beograd, hotel FALKENSTEINER
Stručni sastanak,TRETMAN URO-ONKOLOŠKOG PACIJENTA
21-22 Septembar 2018
Srbija, Berograd
EAU 13-ti sastanak za jugoistočnu Evropu (SEEM)