24. Oktobar 2008
Ćuprija
Sastanak urološke sekcije SLD-a

The Meeting is accredited within

the EU-ACME programme by

the European Board of Urology

with 3 European CME credit points.UDRUŽENJE UROLOGA SRBIJE UROLOŠKA SEKCIJA SLD-a
ORGANIZUJU SASTANAK U ĆUPRIJI,

24.10.2008. godine, u 11h


- program -

UROLOGIJA U POMORAVLJU

G. Ivanković, Ćuprija

IZVEŠTAJ O RADU UROLOŠKE SEKCIJE SLD

izbor predsedništva

KLASIFIKACIJA KARCINOMA UROTELA

S. Cerović, VMA

VALIDNOST METODA PREOPERATIVNE PROCENE STADIJUMA

INFILTRATIVNIH TUMORA MOKRAĆNE BEŠIKE

Stojković, Niš

RADIKALNA CISTEKTOMIJA

SAVREMENI HIRURŠKI TRENDOVI

J. Ðozić, Novi Sad

PONAŠANJE ZAPREMINE I REZIDUALNOG URINA

KOD PAUCA MALIH DIMENZIJA TOKOM VREMENA

P. Aleksić, VMA

KOMPLIKACIJE MAINZ-PAUCH II URINARNE DERIVACIJE

D. Bašić, Niš

ADJUVANTNA HEMIOTERAPIJA U LEČENJU

TUMORA MOKRAĆNE BEŠIKE

A. Janjić, Beograd


PRIKAZ SLUČAJEVA

Sastanak Predsedništva sekcije u 10h
Pocetak stručnog dela sekcije 11h


15-17. maj 2020
Zlatibor
Simpozijum - Urološki dani
November 29-30, 2019
Belgrade, Serbia
The Third Regional Education Meeting on Supportive Care
1. novembar 2019
Beograd, Hotel "Radisson Blue Old MIll"
Uro-onkološki sastanak
31. Okt - 2. Nov 2019
Češka, Prag
ELUTS 2019
13. septembar 2019
Beograd, Hotel Moskva
Sastanak - Savremene dijagnostičke i terapijske smernice za tretman infekcija urinarnog trakta