13. Jun 2008
Barcelona, Španija
Sastanak nacionalnih udruženja urologa

8-10. decembar 2023
Etno Selo Stanišići, Dvorovi, Republika Srpska
Sastanak - Urgentna stanja u urologiji