13. Jun 2008
Barcelona, Španija
Sastanak nacionalnih udruženja urologa

11-12 jun 2021
Fruška Gora
Uro-onkološki sastanak