13. Jun 2008
Barcelona, Španija
Sastanak nacionalnih udruženja urologa

20-24 mart 2020
Amsteram
35. godišnji EAU kongres
2. polovina 2020
Zlatibor
Simpozijum - Urološki dani