13. Jun 2008
Barcelona, Španija
Sastanak nacionalnih udruženja urologa

30. novembar 2017
Beograd, Klinika za urologiju
KURS IZ UROLOŠKE LAPAROSKOPIJE