13. Jun 2008
Barcelona, Španija
Sastanak nacionalnih udruženja urologa

30-31. oktobar 2020
Vrdnik
Uro-onkološki sastanak
18-20 septembar 2020
Zlatibor
Simpozijum - Urološki dani