24-25 april 2003.
Beograd, Hotel Jugoslavija
XVI kongres urologa Jugoslavije & EAU, ESU Course

POČASNI PREDSEDNIK: Prof. dr Dejan Elaković
PREDSEDNIK: Prof.dr Sava Mićić
 
 Program

30. novembar 2017
Beograd, Klinika za urologiju
KURS IZ UROLOŠKE LAPAROSKOPIJE