24-25 april 2003.
Beograd, Hotel Jugoslavija
XVI kongres urologa Jugoslavije & EAU, ESU Course

POČASNI PREDSEDNIK: Prof. dr Dejan Elaković
PREDSEDNIK: Prof.dr Sava Mićić
 
 Program

8-10. decembar 2023
Etno Selo Stanišići, Dvorovi, Republika Srpska
Sastanak - Urgentna stanja u urologiji