14. Mart 2008
Pančevo, Kulturni Centar Pančevo
Sastanak

The Meeting is accredited within

the EU-ACME programme by

the European Board of Urology

with 3 European CME credit points.PRIKAZ ISTORIJE PANČEVA I PANČEVAČKE MEDICINE

Dr N.Tasić, ZC "Južni Banat", Urološko odeljenje, Pančevo

InhibitorNi potencijal urina kod pacijenata sa recidivnom kalkulozom

Doc.dr Dragica Milenković-Petronić, Urološka klinika Beograd

REZULTATI LEČENJA KAMENA URETERA LITOKLASTOM
Doc.dr J.Stanković, Urološka klinika Niš

MESTO IMUNOTERAPIJE U LEČENJU RCC BUBREGA
Dr Levakov, Urološka klinika Novi Sad

PROLIFERATIVNI TUMOR MOKRAĆNE BEŠIKE - DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA
Doc.dr V.Vukotić, KBC "Dr Dragiša Mišović", Centar za urologiju, Beograd

OVERACTIVE BLADDER
Dr Branko Košević, VMA, Urološka klinika, Beograd

REKONSTRUKCIJA UGT POSLE URINARNE FLEGMONE
Prim.dr V.Smiljanić, ZC Sombor, Urološko odeljenje

PRIKAZ SLUČAJEVA
- RCC - Naša iskustva

Dr M.Višekruna, ZC "Južni Banat", Urološko odeljenje, Pančevo
- Sinhroni bilateralni RCC
Dr P.Vujić, ZC "Južni Banat", Urološko odeljenje, Pančevo11. maj 2018
Beograd, Svečana sala dekanata medicinskog fakulteta
Uro-Androloški sastanak
18-20 maj 2018
Zlatibor, Hotel Mona
SIMPOZIJUM “PRVI UROLOŠKI DANI - OBOLJENJA PROSTATE”