22. Februar 2008
Beograd, VMA
Sastanak urološke sekcije SLD-a

The Meeting is accredited within

the EU-ACME programme by

the European Board of Urology

with 3 European CME credit points.
UROLOŠKA SEKCIJA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA

VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA

Beograd, Crnotravska 17

22. februar 2008. god.

11 časova

OTVARANJE SASTANKA

Prof dr Milan Đokić

predsednik Urološke sekcije SLD

Prof dr Sava Mićić

predsednik Udruženja urologa Srbije

Pukovnik doc dr Novak Milović

Zastupa načelnika Klinike za Urologiju VMA

DNEVNI RED

11:00 POZDRAVNA REČ

General-major Prof dr Miodrag Jevtić

načelnik VMA

11:15 PRENEOPLASTIČNE LEZIJE PROSTATE

Snežana Cerović ,

Institut za patologiju i sudsku medicinu VMA, Beograd

11:30 UROLOŠKO - ONKOLOŠKI KONZILIJUM VMA

Borislav Stijelja, VMA, Beograd

11:45 TUMORI GORNJEG UROTELIJUMA I ENDEMSKA NEFROPATIJA - KRAJ EPIDEMIJE.

Jovan Nikolić

Urološka klinika KCS Beograd

12:00 PAUZA

12.30 LEČENJE INVAZIVNOG TUMORA MOKRAĆNE BEŠIKE

Ivan Ignjatović

Urološka klinika KC Niš

12:45 PARCIJALNA NEFREKTOMIJA U LEČENJU KARCINOMA BUBREGA

Miodrag Lazić

Urološka klinika KBC "Dr Dragiša Mišović"

13:00 NERVSPARING OPERACIJE U UROLOGIJI

Jasenko Đozić

Urološka klinika KC Novi Sad

13:15 NOVOOTKRIVENI TUMORI UROGENITALNIH ORGANA U KLINICI ZA UROLOGIJU VMA U 2007.GODINI

Novak Milović

načelnik Klinike za Urologiju VMA

13:30 PRIKAZ INTERESANTNIH SLUČAJEVA


8-10. decembar 2023
Etno Selo Stanišići, Dvorovi, Republika Srpska
Sastanak - Urgentna stanja u urologiji