30. jun - 2.jul 2023
Geteborg, Švedska
EAU Urološko-onkološki sastanak 2023

8-10. decembar 2023
Etno Selo Stanišići, Dvorovi, Republika Srpska
Sastanak - Urgentna stanja u urologiji