20-22 maj 2022
Zlatibor
Simpozijum - Urološki dani

 Program

8-10. decembar 2023
Etno Selo Stanišići, Dvorovi, Republika Srpska
Sastanak - Urgentna stanja u urologiji