17. jun 2021
Beograd, Hotel Hilton
Sastanak - Nove smernice u pristupu nekim infekcijama UROGENITALNOG TRAKTA

 Pozivnica


8-10. decembar 2023
Etno Selo Stanišići, Dvorovi, Republika Srpska
Sastanak - Urgentna stanja u urologiji