20-24 mart 2020
Amsteram
35. godišnji EAU kongres

8-10. decembar 2023
Etno Selo Stanišići, Dvorovi, Republika Srpska
Sastanak - Urgentna stanja u urologiji