18-20 septembar 2020
Zlatibor
Simpozijum - Urološki dani

 Program simpozijuma

8-10. decembar 2023
Etno Selo Stanišići, Dvorovi, Republika Srpska
Sastanak - Urgentna stanja u urologiji