1. novembar 2019
Beograd, Hotel "Radisson Blue Old MIll"
Uro-onkološki sastanak

 Program

8-10. decembar 2023
Etno Selo Stanišići, Dvorovi, Republika Srpska
Sastanak - Urgentna stanja u urologiji