12. Oktobar 2007
Vršac
Sastanak urološke sekcije
 Program

The Meeting is accredited within

the EU-ACME programme by

the European Board of Urology

with 3 European CME credit points.LIČNA KARTA UROLOŠKOG ODELJENJA ZC VRŠAC

M. Malinović, Vršac

DIJAGNOZA I TERAPIJA URINARNIH INFEKCIJA
M. Lazić, Beograd

EPIDEMIOLOŠKE I KLINIČKE KARAKTERISTIKE TUMORA GORNJEG UROTELIJUMA U NAŠOJ ZEMLJI U POSLEDNJE VREME
D. Dragićević, Beograd

ENDOVEZIKALNA ULTRASONOGRAFIJA U DIJAGNOSTICI TUMORA MOKRAĆNE BEŠIKE
R. Milošević, Beograd

TRAUMA U UROLOGIJI
S. Sitek, Vršac

PRIKAZI SLUČAJEVA


November 29-30, 2019
Belgrade, Serbia
The Third Regional Education Meeting on Supportive Care
12-13 April, 2019
Beograd, hotel Hilton
24. Kongres Udruženja Urologa Srbije
16. novembar 2018.
Beograd, hotel FALKENSTEINER
Stručni sastanak,TRETMAN URO-ONKOLOŠKOG PACIJENTA
20-21. oktobar 2018
Beograd, Ušće tower
URO Forum 2018