12. Oktobar 2007
Vršac
Sastanak urološke sekcije
 Program

The Meeting is accredited within

the EU-ACME programme by

the European Board of Urology

with 3 European CME credit points.LIČNA KARTA UROLOŠKOG ODELJENJA ZC VRŠAC

M. Malinović, Vršac

DIJAGNOZA I TERAPIJA URINARNIH INFEKCIJA
M. Lazić, Beograd

EPIDEMIOLOŠKE I KLINIČKE KARAKTERISTIKE TUMORA GORNJEG UROTELIJUMA U NAŠOJ ZEMLJI U POSLEDNJE VREME
D. Dragićević, Beograd

ENDOVEZIKALNA ULTRASONOGRAFIJA U DIJAGNOSTICI TUMORA MOKRAĆNE BEŠIKE
R. Milošević, Beograd

TRAUMA U UROLOGIJI
S. Sitek, Vršac

PRIKAZI SLUČAJEVA


8-10. decembar 2023
Etno Selo Stanišići, Dvorovi, Republika Srpska
Sastanak - Urgentna stanja u urologiji