20-21. oktobar 2018
Beograd, Ušće tower
URO Forum 2018

20-24 mart 2020
Amsteram
35. godišnji EAU kongres
2. polovina 2020
Zlatibor
Simpozijum - Urološki dani