20-21. oktobar 2018
Beograd, Ušće tower
URO Forum 2018

proleće 2021
Fruška Gora
Uro-onkološki sastanak