21-22 Septembar 2018
Srbija, Berograd
EAU 13-ti sastanak za jugoistočnu Evropu (SEEM)

30-31. oktobar 2020
Vrdnik
Uro-onkološki sastanak
18-20 septembar 2020
Zlatibor
Simpozijum - Urološki dani