21-22 Septembar 2018
Srbija, Berograd
EAU 13-ti sastanak za jugoistočnu Evropu (SEEM)

proleće 2021
Fruška Gora
Uro-onkološki sastanak