21-22 Septembar 2018
Srbija, Berograd
EAU 13-ti sastanak za jugoistočnu Evropu (SEEM)

20-24 mart 2020
Amsteram
35. godišnji EAU kongres
2. polovina 2020
Zlatibor
Simpozijum - Urološki dani