30. novembar 2017
Beograd, Klinika za urologiju
KURS IZ UROLOŠKE LAPAROSKOPIJE
Poštovane koleginice i kolege,

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na meunarodni kurs iz urološke laparoskopije “UROLOGY LAPAROSCOPIC WORKSHOP” koji ce se održati 30. 11. 2017. godine, sa pocetkom u 09.00 sati na Klinici za urologiju, Klinickog centra Srbije, Resavska 51, Beograd. Sastanak je akreditovan u okvru KME. Kurs iz urološke laparoskopije ce se u „live stream-u” prenositi u biblioteku Klinike za urologiju.

 Preuzmi pozivno pismo

15-17. maj 2020
Zlatibor
Simpozijum - Urološki dani
November 29-30, 2019
Belgrade, Serbia
The Third Regional Education Meeting on Supportive Care
1. novembar 2019
Beograd, Hotel "Radisson Blue Old MIll"
Uro-onkološki sastanak
31. Okt - 2. Nov 2019
Češka, Prag
ELUTS 2019