12-16 Maj 2017
Boston, USA
AUA 2017

8-10. decembar 2023
Etno Selo Stanišići, Dvorovi, Republika Srpska
Sastanak - Urgentna stanja u urologiji