6-8 Novembar 2015
Anatlija, Turska
EAU 11-ti sastanak za jugoistočnu Evropu (SEEM)

29.11 - 01.012.2024
Vrnjačka Banja, Hotel Vrnjačke terme
Stručni skup
31.05 - 01.06.2024
Pančevo, Hotel Tamiš
Simpozijum UROonko FOKUSUROonko FOKUS

Stručni skup