6-8 Novembar 2015
Anatlija, Turska
EAU 11-ti sastanak za jugoistočnu Evropu (SEEM)11. maj 2018
Beograd, Svečana sala dekanata medicinskog fakulteta
Uro-Androloški sastanak
18-20 maj 2018
Zlatibor, Hotel Mona
SIMPOZIJUM “PRVI UROLOŠKI DANI - OBOLJENJA PROSTATE”