6-8 Novembar 2015
Anatlija, Turska
EAU 11-ti sastanak za jugoistočnu Evropu (SEEM)

30. novembar 2017
Beograd, Klinika za urologiju
KURS IZ UROLOŠKE LAPAROSKOPIJE