6-8 Novembar 2015
Anatlija, Turska
EAU 11-ti sastanak za jugoistočnu Evropu (SEEM)

proleće 2021
Fruška Gora
Uro-onkološki sastanak