6-8 Novembar 2015
Anatlija, Turska
EAU 11-ti sastanak za jugoistočnu Evropu (SEEM)

22-24 Septembar 2017
Budva
ADRIATIC UROLOŠKI FORUM