6-8 Novembar 2015
Anatlija, Turska
EAU 11-ti sastanak za jugoistočnu Evropu (SEEM)

11-12 jun 2021
Fruška Gora
Uro-onkološki sastanak