6-8 Novembar 2015
Anatlija, Turska
EAU 11-ti sastanak za jugoistočnu Evropu (SEEM)

30-31. oktobar 2020
Vrdnik
Uro-onkološki sastanak
18-20 septembar 2020
Zlatibor
Simpozijum - Urološki dani