20-24 Mart 2015
Madrid, Španija
30th Anniversary EAU Congress

30. novembar 2017
Beograd, Klinika za urologiju
KURS IZ UROLOŠKE LAPAROSKOPIJE