20-24 Mart 2015
Madrid, Španija
30th Anniversary EAU Congress

20-24 mart 2020
Amsteram
35. godišnji EAU kongres
2. polovina 2020
Zlatibor
Simpozijum - Urološki dani