1988.
Makedonija
Androlozi, na sastanku u Makedoniji

30-31. oktobar 2020
Vrdnik
Uro-onkološki sastanak
18-20 septembar 2020
Zlatibor
Simpozijum - Urološki dani