1988.
Makedonija
Androlozi, na sastanku u Makedoniji





22-24 Septembar 2017
Budva
ADRIATIC UROLOŠKI FORUM