Urological Association of Serbia - Urologic Clinic

Resavska 51
11000 Belgrade
Serbia
Phone
+ 381 11 2688 553

Fax
+ 381 11 2659 460
E-mail: office@uas.org.rs
11. maj 2018
Beograd, Svečana sala dekanata medicinskog fakulteta
Uro-Androloški sastanak
18-20 maj 2018
Zlatibor, Hotel Mona
SIMPOZIJUM “PRVI UROLOŠKI DANI - OBOLJENJA PROSTATE”