Autorski tekstovi
Psihološka podrška za obolele od uro-onkoloških bolesti i njihove porodice
10.11.2016.
Formiran Stručni savet i Sekretarijat Udruženja urologa Srbije
01.10.2016
Zaključak Predsedništva i Skupštine Udruženja Urologa Srbije
26.10.2014
10th SEEM: Best Poster and Video Awards
26.10.2014
10th SEEM: Uro-oncology topics win nod of jurors in Country Competition
25.10.2014
10th SEEM: New imaging tools in superficial bladder cancer
25.10.2014
10th SEEM: Young urologists present new approaches in Country Competition
25.10.2014
10th SEEM: New developments in prostate biopsy
25.10.2014
10th SEEM: Active surveillance in small renal masses
5. septembar 2012
Kurs: Tumorski markeri u urološkoj onkologiji
4. maj 2012
Informacija za prijavu abstrakta za Osmi South Eastern European Meeting (SEEM)
21-22 April 2011.
XX Kongres udruženja urologa Srbije i EAU-ESU
1-2 Okotobar 2010
6. jugoistočni Evropski sastanak (SEEM)
15.09.2010.
EAU - Nedelja prostate
24.06.2010.
Sa sastanka predstavnika nacionalnih udruženja
12-13 April, 2019
Beograd, hotel Hilton
24. Kongres Udruženja Urologa Srbije
16. novembar 2018.
Beograd, hotel FALKENSTEINER
Stručni sastanak,TRETMAN URO-ONKOLOŠKOG PACIJENTA
20-21. oktobar 2018
Beograd, Ušće tower
URO Forum 2018