10.11.2016.
Formiran Stručni savet i Sekretarijat Udruženja urologa Srbije

Dana 10.11.2016. godine, formiran je Stručni savet i Sekretarijat Udruženja urologa Srbije.

Formiranje Saveta treba da doprinese ravnopravnoj zastupljenosti uroloških odeljenja Srbije, pri UUS, u cilju davanja sugestija za stručni rad i smernica organizovanja stručnih sastanaka, u pogledu predloga tema od značaja za urologiju Srbije.

Doneta je jednoglasna odluka da XXIII Kongres urologa Srbije sa EAU-ESU kursom, bude oržan
21-22. Aprila u Beogradu.

Prvi sledeći stručni sastanak u formi “ work-shop“-a, pod nazivom “Detour subkutani ureteralni
By-pass” biće održan na Klinici za urologiju KCS, u Beogradu, 02.12.2016. godine. 

12-13 April, 2019
Srbija, Beograd
24. Kongres Udruženja Urologa Srbije
16. novembar 2018.
Beograd, hotel FALKENSTEINER
Stručni sastanak,TRETMAN URO-ONKOLOŠKOG PACIJENTA
20-21. oktobar 2018
Beograd, Ušće tower
URO Forum 2018